Khi  xây dựng một wedsite, điều đầu tiên bạn phải có tên miền và host. Nhưng thực tế, khi bạn đã chuẩn bị kỹ càng những điều đó rồi. Bạn vẫn không biết rằng có một nguy cơ tiềm ẩn là bạn bị mất hết dữ liệu và bạn không biết phải phục hồi chúng như thế nào. Thế là công sức của bạn trôi xuống sông xuống bể hết sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực xây dựng page của bạn.
Vì thế, điều quan trọng nhất không hẳn là bạn có nội dung gì hay thiết kế của bạn như thế nào... Mà đó là bạn đã chuẩn bị cho sự an toàn dữ liệu của bạn như thế nào. Sau đây là một số cách bạn có thể làm để có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu của bạn.
1. Luôn thiết kế bài viết và lưu trữ trên một đám mây nào đó trước như box, dropbox, hay google... Cái nào là tùy bạn.
2. Bạn có thể có một trang blog phụ ở blogspot, wordpress.com hay là một tài khoản mạng xã hội như fb, pin...
3. Nếu chuyên nghiệp hơn nữa, định kỳ, mỗi tháng hoặc mỗi quý hãy backup toàn bộ trang wed của bạn.
airplanemode_active