Không biết phải bắt đầu từ đâu. Học thực sự là một việc khó khăn. Có gắng tìm hiểu để nắm bắt một vấn đề là làm sao cho cuộc sống nó "dễ thở hơn". Mục tiêu là vậy thế mà bước đi đâu có xuôi được như thế. 

Dường như nếu không cụ thể hóa làm sao học hiệu quả nhất. Thì lại càng đi vào ngõ cụt không có lối mà chui ra. Thôi thì cứ bắt đầu từ những cái đơn giản nhất là có một vài bài tiểu luận trong các môn học. Vậy làm thế nào để viết cho hay hay trình bày cho gọn gàng thì tốt nhất là cứ theo chuẩn của bài luận văn thạc sỹ mà làm thôi.

Chỉ cần đơn giản thế này thôi là ổn rồi. Một bài tiểu luận hiệu quả hay và xuất sắc thì trước hết nó phải có một chuẩn chung cái đã. Và không phải tìm đâu xa. Bởi những thiết kế đã có sẵn và ta chỉ việc lấy ra và sài. 

airplanemode_active