Thế là thấm thoắt đã nhiều năm trôi qua, tôi kể từ khi làm giao dịch viên có cái thích có cái không? Và một chút cảm xúc nghề nghiệp thì ai mà chẳng có. Mình làm để mình sống cơ mà, vậy thì có gì khác nhau ở đây nào. Luôn muốn tạo ra một thứ gì đó tốt hơn và có lẽ để học hỏi nhanh hơn từ những người khác cần phải có iq cao hơn và eq cao hơn. Nhưng nhanh hơn để làm gì cơ chứ khi mà nghề nghiệp là chờ khách đến. Như thế thì quá thụ động và có thể nên tìm một cách nào đó để khác đi. Vì cuộc sống luôn có những sự lựa chọn để thay đổi mà.
Một tâm hồn luôn chất chứa làm thế nào để con người có thể sống đúng với chính bản thân. Không phải vì sự đè nén của bất cứ cái gì mà đó là sự tự do tuyệt đối để theo đuổi đam mê không, người ta gọi là bản ngã. Vì thế rất là khó. Nhưng dễ thì ai mà chẳng làm. Khác biệt hóa ư? Hiệu quả không? Không hiệu quả thì đừng có làm. Vậy không thử sao biết. Có. Tìm hiểu và quan sát từng chút một. Khách hàng rất là quan trọng. Hãy học cách hiểu hơn về khách hàng trước khi làm điều gì đó khác đi.
airplanemode_active