Có những giấc mơ thật dài
Có những con đường thật ngắn.
Có thể hiểu hay không một cảm giác.
Sinh ra và lớn lên,
Những cảm xúc rất lạ.
Chỉ biết là có cảm hứng và chợt nhớ đến nơi đang sống.
Tuyệt vời hay không là do chính bản thân phải kiến tạo.

airplanemode_active