Con người được sinh ra không thể nào biết được tất cả mọi thứ. Vậy thì điều gì khiến cho chúng ta đưa ra một quyết định và quyết định đó có chính xác như những gì mà chúng ta muốn không? Và làm thế nào để chúng ta có thể sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn?

Câu trả lời thật khó. Nhưng những vấn đề cơ bản nhất và đơn giản nhất vẫn còn tồn tại. Đó là sống với chính những gì mà chúng ta cảm thấy có ý nghĩa nhất. Điều đó là gì? Có nghĩa là khi đưa ra một hành động hay một quyết định hay một lời nói thì nó có thể làm cho cuộc sống thêm phong phú có sức ảnh hưởng và sự tác động là luôn cải thiện một điều gì mà mà tự nhiên là hợp với quy luật chung như là một luật phổ quát và tự nhiên đến mức có thể nhất. Và điều đó có thể là tự nhiên một cách tuyệt đối. Nó phải khiến cho con người ta theo đuổi hành động đó để  có thể đạt được nó bởi vì nó là tuyệt vời đối với chúng ta.
Nếu đó là một câu nói. Ít ra hoặc nếu có thể thì nó không động chạm đến lòng tự trọng của một con người, không động chạm đến lợi ích của người khác và không gây thiệt hại về lợi ích vật chất hay tinh thần cho một ai. Nhưng nó sẽ tạo ra một tác động có sức ảnh hưởng và sức lan tỏa khiến cho chúng ta có một cảm giác trở nên tốt hơn tùy vào mục đích mà chúng ta theo đuổi.
Dĩ nhiên bởi vì nó là luật phổ quát và là gốc nên nó chỉ nuôi sống có nghĩa là sinh ra và không có sự mâu thuẫn cho những lời nói hay hoạt động nào khác. Nó sẽ cải thiện và làm cho tiến bộ và không có điều gì có thể thay thế được nó. Hiển nhiên rằng nếu hành động đó là tuyệt đối thì sự phân tích xem có nên không hay không nên hẳn là thừa thãi. Vậy, tốt hơn, là hãy cải thiện những hoạt động thường ngày và có lẽ không nên tăng cường sự thừa thãi về vật chất. Khả năng tốt nhất chắc chắn phải là tăng cường tốt hơn về thể chất, trí tuệ và tâm hồn. Cứ tự nhiên và mọi thứ sẽ đến.
airplanemode_active