Có khi nào cảm thấy cuộc sống sao quá ngột ngạt. Cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết bắt đầu từ nghề và nghiệp. Có người bảo:" Bạn sẽ chẳng bao giờ chọn được nghề mà bạn thích. Cuộc sống mà bạn chọn lựa là do có sự sắp đặt từ trước và đã được an bài rồi". Thực ra thì cũng có ý đúng.

Bắt đầu vào nghề sao khó. Những thu chi tiền nhiều lúc cảm thấy sợ rồi mọi thứ cũng sẽ qua. Rồi những cảm giác dường như bạn có thể cải thiện được tình hình rồi bạn cũng phải dừng lại vì ngành nghề này cần chuẩn mực như chính sự thận trọng của nó. Bạn có thể làm nhiều thứ hơn nhưng bạn không vượt qua được bằng sự trình bày những gì tối ưu nhất. Bạn phải có một sự thử nghiệm nhỏ với chính bản thân bạn. Rồi hãy để mọi thứ như thế. Cuộc sống an phận thủ thường. Nhưng...
Không dừng lại ở đó, có lẽ bạn có thể có những chân trời mới tốt hơn để trở nên hoàn thiện hơn trong công việc của bạn đó là nâng cao và mài dũa các kỹ năng hiện tại của bạn. Hãy đặt trọng tâm về phía khách hàng và tìm cách làm sao để những mâu thuẫn lắng xuống, sự tiến bộ cứ chờ đã. Khi nào có điều kiện thì trình bày nó ra. Thế thôi...!
airplanemode_active