Khi bạn có một chủ đề gì đó tương tự hay na ná với bài viết mà bạn dự định xuất bản. Bạn sẽ tạo một liên kết và gợi ý cho độc giả xem thêm bài viết đó. Bạn có một bài viết về chủ đề mà bạn đang băn khoăn. Ít ra bạn cũng nên có một lời chào mời để mọi người có thể dễ dàng xem tiếp những mục của bạn hơn. Ví dụ như là:

Bạn đang viết về mục tiêu cuộc sống thì bạn sẽ mời một câu là
"Mời bạn xem thêm những mục khác."
"Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin ở"

trước link liên kết dẫn tới bài viết.

Chipnumb: Cái gì là quan trọng nhất!


airplanemode_active