Con người làm thế nào để sống đúng với những gì được coi là chính bản chất. Họ, được sinh ra bởi chính bản thân tồn tại. Tất nhiên, vươn tới một quan niệm hay một định nghĩa hay một giải thích đúng đắn về chính mình là một điều cần phải cực kỳ xét nét.

Họ, luôn muốn vươn tới sự hoàn mỹ, hoặc để tồn tại, hoặc được công nhận hoặc vị trí hay bất cứ điều gì. Có lẽ không phải là mục tiêu hướng tới duy nhất mà là mạo hiểm khám phá và cân bằng tại điểm nào đó. Cốt tủy của tự nhiên là vươn tới và sống. Thế cách sống có ảnh hưởng đến những gì đã được sinh ra hay là cách sống phải lãnh đạo xã hội tới một sự cân bằng mới đẹp hơn.
Thế nhưng, định nghĩa về cái đẹp như là một chức năng thì cũng không hẳn, nó được tồn tại như một thực thể không tách rời với cái tổng thể. Một tế bào doanh nghiệp hay một công ty nhà nước cũng như một công ty cổ phần đều được hòa trộn trong cái hỗn hợp mà người ta gọi là xã hội.
Con người theo đúng nghĩa sẽ phải có một sự khác biệt tương đối với toàn thể xã hội. Một cách nhìn nhận bao quát tất cả và nhận biết được làm sao để giữ nguyên được con tim và khối óc của mình để cải thiện mọi thứ nhưng cũng cần khéo léo để sống, để tồn tại một cách tuyệt vời  nhất.
airplanemode_active