Bất cứ ai đọc một cuối sách đều tìm kiếm cho bản thân mình một giải pháp nào đấy. Nếu như không tìm kiếm giải pháp thì cũng có thể là để giải trí. Cho dù là điều gì đi chăng nữa, hiểu những gì mà mình đọc là điều quan trọng.


Định nghĩa ý tưởng chính
Phân tích nguyên nhân xảy ra và kết quả. Tại sao nó lại xảy ra? Tìm kiếm ý tưởng chính. Lý thuyết chính yếu cho những gì bạn đọc? Chỉ cần bạn biết nó nói đến điều gì. Sau đó tác giả đã diễn giải nó ra như thế nào.

Tìm kiếm chi tiết và kết nối
Tìm kiếm những chi tiết hỗ trợ cho sự hiểu biết. Những thông tin nào mà bạn đọc có giúp bạn hiểu rõ ràng hơn ý tưởng chính. Tạo ra các kết nối. Những gì mà bạn đã đọc có làm cho bạn gợi nhớ đến những gì bạn đã biết rõ và đầy đủ không?

Nghĩ về mục đích của tác giả và sử dụng manh mối
Tại sao tác giả lại viết nó? Các thông tin khác trong câu hoặc đoạn cung cấp đầu mối về những thông tin về từ chưa biết hoặc cụm từ chưa biết bằng cách nào?
Dự đoán và tầm nhìn
Bạn có thể biết được điều gì xảy ra tiếp theo là... Sự diễn đạt của người viết đã giúp bạn có một khuôn mẫu toàn cảnh như thế nào trong tâm trí của bạn.

Suy luận và phân biệt sự chính xác từ các quan điểm
Cơ bản những gì mà bạn đã đọc. Điều gì có khả năng là đúng? Những ý tưởng nào là chân lý và những gì là cách nhìn nhận của người viết.

Qua hướng dẫn trên, phần nào bạn cũng đã nắm rõ được một phần nào về cách đọc và hiểu những gì mà bạn đọc. Điều đó không khó khăn chút nào phải không? Miễn là bạn có thể ứng dụng luôn vào bài viết trên cũng là một cách để bạn hiểu những gì bạn đọc.

airplanemode_active