1. Tôi sử dụng công cụ translate của google trên google chrome.

Tôi chỉ cần quét qua một cụm từ là dịch cho tôi sang Tiếng Việt. Không có gì dễ dàng hơn. Nếu tôi chuyển sang một ngôn ngữ khác. Tôi chỉ cần thay đổi trong mục Extension options  là xong.
Ở đây có các tùy chọn cho bạn lựa chọn ngôn ngữ và cách chúng hiển thị ngay hay là bạn phải chọn popup hay không?

2. Chương trình tôi sử dụng nữa là google dictionary.

Nó sẽ cho tôi sự hiểu biết rõ ràng hơn về một từ mà tôi đang tìm kiếm. Tuy vậy, nó chỉ giới hạn ở một số ngôn ngữ. Nhưng như vậy là quá đủ với tôi.
Với hai chương trình như trên. Có lẽ, để đọc hiểu thì bạn sẽ không cần phải thêm một số ứng dụng nào nữa. Thường thì chúng ta cứ tìm kiếm những cách dễ dàng hơn trong cuộc sống.
Nhưng thực ra. Đơn giản là ở chỗ chúng ta hiểu biết một ứng dụng một cách chuyên nghiệp. Hay sử dụng một từ đơn giản và hiểu sâu sắc là chúng ta đã thành công.

3. Ví dụ

Khi tôi đang đọc một bài báo trên trang TIME. Tôi có một câu như thế này.
Ever hear someone say, “Explain it to me like I’m 5 years old”? That’s an attempt to get around the curse of knowledge.
Google sẽ dịch là
Bao giờ nghe ai đó nói, "Giải thích cho tôi như tôi là 5 tuổi"? Đó là một nỗ lực để có được xung quanh lời nguyền của kiến ​​thức.
Tôi sẽ dịch là:
Bạn đã từng nghe một ai đó nó, "Giải thích nó cho tôi giống như tôi 5 tuổi"? Đó là một sự nỗ lực để có thể vượt qua lời nguyền của sự hiểu biết.
airplanemode_active