Hiện một heading mới khi mà heading trước đã được sử dụng
Thi thoảng bạn loay hoay không biết thêm một heading mới như thế nào.

Chọn Options... sẽ được bảng sau
Chọn Show next heading when previous level is used
Sau đó chọn OK

airplanemode_active