Bạn có một số tiền và đang có nhu cầu gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, mỗi tháng bạn lại muốn thêm một chút vào tài khoản thì bạn có thể gửi tiết kiệm tích lũy.
Bạn có thể gửi tiết kiệm tích lũy bảo an của BIDV

1. Kỳ hạn: 

Kỳ hạn 1 năm. Khi đến hạn nếu khách hàng không rút, tiền gửi tiếp tục tự động quay vòng.
Tiền gửi tích lũy có kỳ hạn 1 năm. Sau khi hết 1 năm thì khoản tiền gửi sẽ được quay vòng tiếp 1 năm nữa.

2. Trả lãi như thế nào?

- Phương thức trả lãi: trả lãi hàng tháng vào ngày 26 hàng tháng.
Cứ đến ngày 26 thì ngân hàng sẽ trả lãi vào tài khoản trên số tiền thực gửi và trên số ngày gửi. Tiền lại được trả này sẽ bị thu hồi nếu khách hàng rút trước hạn. Phần thu hồi sẽ được tính theo công thức
trong phần rút trước hạn.
- Lãi suất: Lãi suất thả nổi tính trên toàn bộ số dư cuối ngày.
Ví dụ: ngày 15/3/2015 bạn gửi 5trđ vào tài khoản tích lũy
Ngày 17/4/2015 bạn gửi 10trđ vào tài khoản tích lũy
Thì số dư sẽ được tính là 15trđ bắt đầu được tính từ ngày 17/4/2015
- Rút trước hạn: khách hàng được hưởng lãi suất không kỳ hạn. Lãi khách hàng được hưởng tính theo tỷ lệ bằng LS KKH/ LS tiền gửi tích lũy tương ứng tại thời điểm rút * lãi có kỳ hạn chưa tròn kỳ hệ thống trả khách hàng.

3. Ví dụ:

Khách hàng gửi tiền từ 17/1/2015 đến 20/2/2015 khách hàng rút tiền ra
Lãi suất không kỳ hạn là 0.5%
Lãi suất tích lũy là 5.3%
Ngân hàng đã trả lãi hàng tháng tổng số tiền là 2.000.000đ
Vậy số tiền lãi khách hàng nhận được là
0.5%*2.000.000/5.3%=188.679đ

Nếu bạn có câu hỏi hay vướng mắc, đừng ngần ngại bình luận ở bên dưới bài viết nhé.

airplanemode_active