Cũng như rất nhiều người bắt đầu chơi chứng khoán. Như một kênh đầu tư ngoài tiết kiệm để sinh lợi thì đa phần chưa biết làm thế nào để mua chứng khoán như thế nào.
Thứ nhất, đó là bạn phải có tiền. Điều đó luôn đúng, nếu không có tiền thì bạn có thể mua được gì. Để có thể có được hàng hóa thì bạn phải có tiền chứ. Chứng khoán cũng vậy, bạn cần có tiền để mua
OK, tôi có tiền.
Thứ hai, bạn phải mở một tài khoản chứng khoán để giao dịch. Tài khoản này cũng như kho hàng vậy. Bạn mua hàng hóa thì bạn phải cho vào một cái kho để cất trữ. Còn chứng khoán thì tài khoản là kho hàng vậy. Bạn có thể liên hệ với bất kỳ một công ty chứng khoán hay một ngân hàng nào đó để được họ tư vấn và hỗ trợ.
Khi bạn đã có tiền và có tài khoản thì bạn đã có thể mua chứng khoán rồi đấy. Khi mở tài khoản họ sẽ hướng dẫn bạn đặt lệnh qua điện thoại, hoặc bạn có thể đăng ký đặt lệnh trực tuyến.
Thật quá đơn giản phải không nào!
airplanemode_active