Nghiệp vụ trung bình giá. 

1. Khi bạn mua cổ phiếu với giá cao. Bỗng dưng thị trường sụt giảm thì khi đó bạn rất khó chờ đợi được đến khi giá trở lại như ban đầu. Do đó, cách tiếp cận tốt nhất là mua để trung bình giá mỗi khi giá sụt giảm. 
2. Bạn đang nắm giữ 10.000 cổ phiếu ABC với giá trung bình hiện tại là 14.500
- Giá hiện tại là 13.500
- Bạn có thể mua 2000 cổ phiếu với giá là 13.500
- Sau đó bán với giá là 13.800 trở lên là bạn có thể giảm giá trung bình mua xuống một chút.
- Như vậy, với nghiệp vụ mua đi bán lại như vậy, bạn đã có thể giảm giá mua trung bình xuống. Đương nhiên, phần mà bạn chưa bán ra bạn có thể kỳ vọng giá lên cao hơn để có thể đạt được tỉ suất lợi nhuận mong muốn.
airplanemode_active