Có rất nhiều loại cổ phiếu vì thế bạn cần chia ra các loại cổ phiếu khác nhau theo từng danh mục cụ thể.
Cổ phiếu đầu cơ: loại này giá rẻ nên hay được mua nhiều với khối lượng lớn. Các cổ phiếu nếu tăng một bước giá có thể có được lợi nhuận nhiều với khối lượng lớn. Nhưng nếu giảm một bước giá thì phần lỗ của bạn cũng không hề nhẹ. Loại cổ phiếu này thường là bạn có mục tiêu mua với giá thấp để hưởng lãi cao hơn khi bán ở giá cao.

Tuy vậy, hãy chọn các cổ phiếu có nền tảng cơ bản, tính toán làm sao mà bạn có được mức lãi phù hợp với lãi suất hiện hành của các khoản vay. Trading các cổ phiếu đó bạn sẽ có cảm giác an toàn hơn. Các cổ phiếu này có một mức cổ tức hợp lý.

Còn dưới đây là cổ phiếu ưu tiên. Cổ phiếu này được một số quyền trước các cổ phiếu thường. Cổ phiếu này rất ít khi phát hành và không bị biến động nhiều trên thị trường. Tuy nhiên, để có thể mua được các cổ phiếu này thì hơn khó

Preferred Stocks
In addition to common stocks, some investors may wish to consider preferred stocks. Preferred stocks sit somewhere between common stocks and bonds in a company's capital structure. This means that they are usually considered to be less safe than corporate bonds, but safer than common stocks. Preferred stocks do not offer as much opportunity for capital appreciation as common stocks, but investors are usually compensated with higher current income. Additionally, preferred stockholders have to be paid their dividends before any leftover cash may be paid out to common shareholders, making preferred dividends more stable than common dividends.


Read more: stocks and dividends
airplanemode_active