Thứ nhất, xây dựng mục tiêu đầu tư. Xây dựng mục tiêu bao giờ cũng là khâu đầu tiên của một quá trình quản trị. Và quy trình xây dựng danh mục đầu tư cũng bắt đầu bằng việc xây dựng mục tiêu đầu tư. Mục tiêu đầu tư thường phải đề cập đến 3 yếu tố cơ bản như: yêu cầu về lợi nhuận, mức độ chấp nhận rủi ro và thời hạn thu hồi vốn. Ngoài ra, mục tiêu đầu tư còn có thể đề cập đến những hạn chế hay những ưu tiên trong hoạt động đầu tư. Mỗi nhà đầu tư dù là tổ chức hay cá nhân tùy theo những đặc thù, điều kiện hoàn cảnh cụ thể của mình có thể có những mục tiêu đầu tư rất khác nhau. Việc xây dựng mục tiêu đầu tư đóng vai trò rất quan trọng bởi vì: mục tiêu là cơ sở để xây dựng danh mục đầu tư, là cơ sở để điều chỉnh danh mục đầu tư và là căn cứ để đánh giá hiệu quả hoạt động của danh mục đầu tư.
CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
ThS. Phạm Nhật Kiều và Nguyễn Anh Vũ

Xuất phát điểm

Nếu bạn mới học đầu tư thì có lẽ việc đầu tiên bạn sẽ phải làm là mua một vài cổ phiếu hay ban đầu là một cổ phiếu. Như vậy, bước đầu tiên đã được thực hiện. Tuy nhiên, bạn đừng ham đầu tư tất cả vốn liếng mà mình có vào. Hãy để lại một chút để đề phòng rủi ro khi giá chứng khoán giảm.

Xác định mục tiêu

Hãy tính toán chính xác con số mà bạn muốn đạt được là bao nhiêu. Với lượng vốn mà bạn bỏ ra và làm thế nào để có thể ở mức độ an toàn nhất. Khi đã quen với việc tính toán lợi nhuận. Hãy chú ý cắt bớt các khoản đầu tư không sinh lời hoặc sinh lời thấp. Bạn phải dứt khoát với sai lầm của bạn. Không phải là cứ để cho khoản đầu tư đấy vào chứng khoán nó tăng trở lại. Nếu cổ phiếu mà bạn đầu tư nó có tăng điểm trở lại thì bạn cũng không được tiếc nuối.
Ví dụ với danh mục đầu tư của bạn thì khi mà một chứng khoán đã đạt được khoản lãi 20% tại thời điểm RSI vượt quá ngưỡng mua, ngưỡng mua là ngưỡi mà tại đó RSI vượt quá 70. thì là lúc bạn phải bán ra. Đừng tự tin với khoản đầu tư bạn sẽ tăng nữa. Khi mà bạn xác định được chính xác giá trị cổ phiếu rồi thì bạn nên chốt lời ngay lập tức. Để có thể dành cho những cơ hội sau tốt hơn.
airplanemode_active