Mong muốn có nhiều thứ hơn sẽ không khiến bạn trở nên tốt hơn. Tốt nhất là tập trung vào một vài thứ thôi. Sự hiểu biết mới có thể làm bạn trở nên hoàn hảo. Tất nhiên bạn không thể nào đạt được mọi thứ như bạn yêu cầu, bởi vì, đương nhiên bạn phải bỏ thời gian ra. Đó là điều bạn phải đánh đổi. Nhưng làm sao bạn phải đánh đổi, làm sao mà bạn phải làm như thế. Rồi trách móc rằng bạn đã bỏ ra rất nhiều công sức mà chẳng nhận được lại gì.
Thái độ sống rất quan trọng... Bạn mà cứ như vậy bạn sẽ tự ép buộc mình với những gì tốt hơn để rồi cảm thấy thất vọng. Không nên như thế. Khả năng thực sự là có hạn và bạn phải cần thời gian. Không có gì là vô nghĩa cả. Bởi vì bạn có thể biết hơn, am hiểu hơn một chút là bạn đã có một sự tiến bộ rồi. Không phải là vô nghĩa. Bạn đã biết hơn một chút rồi.
Bây giờ, với những thứ mà bạn đã có, hãy làm cho nó trở nên tốt hơn bằng cách tập trung vào các chi tiết hơn. Chính chi tiết hơn cách mà bạn đang sống mới làm bạn trở nên tốt hơn và đặc biệt là đạt được các mục tiêu và chuẩn mực sống của bạn. Bạn sẽ bớt càu nhàu và mong chờ ở người khác nhiều hơn. Sự kiên nhẫn bao giờ cũng có một chân lý riêng của nó khiến cho các hạt proton trong cơ thể bạn hoạt động một cách tốt hơn bao giờ hết.
Hãy nghĩ đi :" Các sự vật, sự việc,... sự kiện đều bắt đầu từ những gì mà chúng ta không thể nhìn thấy được". Nếu biết chăm chút và những cái vô hạn bạn sẽ đạt được những cái hữu hạn theo cách bạn muốn mà không phải đánh đổi hay ràng buộc, chấp nhận, hối tiếc,... về bất cứ điều gì.

airplanemode_active