1. Bạn không cần phải nhiều thứ hơn cho cuộc sống tốt hơn.
2. Bạn cần phải chú ý hơn vào những thứ bạn đang có và làm cho nó trở nên tốt hơn.

3. Bạn cần phải yêu công việc của bạn. Bạn sẽ làm nó tốt hơn gấp 10 lần hiện tại.
4. Bạn cần phải học hỏi và hiểu biết hơn trong lĩnh vực chuyên môn của bạn. Những thứ khác tự nhiên sẽ đến.
5. Nếu bạn gặp khó khăn trong cuộc sống thì đó chỉ là vụ trụ muốn thử thách và tạo thêm thi vị cho cuộc sống của bạn thôi. Khi bạn vượt qua bạn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều.
6. Bạn cũng cần phải biết bỏ đi vài thứ để cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

airplanemode_active