Có những lúc bạn muốn cải thiện khả năng viết bài hay thử xem mức độ hữu dụng của bài viết của mình như thế nào thì bạn nên sử dụng form trong bài viết của bạn. Khi bạn có sự điều tra về bài viết, bạn có thể đánh giá những gì cần làm tiếp theo hay theo sát ý tưởng của mình tốt hơn nữa. Đồng thời, bạn có thể thống kê được xem bạn cần phải cải thiện thêm những gì.

Bước 1: Tạo 1 google form
Biểu mẫu
Truy cập theo đường link trên và tạo 1 form

Bước 2: Nhúng vào trang wed hay blog

Sau đó chọn cái này và copy nhúng vào blog hay website của bạn
airplanemode_active