Giá dầu chạm đáy cùng với sự ảnh hưởng của điều chỉnh tỷ giá. Diễn biến thị trường chứng khoán toàn cầu. Ảnh hưởng của thị trường chứng khoán Trung Quốc đã khiến vni mất 28 điểm trong 1 buổi sáng.
Tình hình càng trở nên xấu hơn do tâm lý lo sợ của các nhà đầu tư.
Ảnh hưởng nặng nề nhất là các cổ phiếu có nguồn vay ngoại tệ lớn như nt2 pvt...
Các cổ phiếu đầu cơ ita, klf, flc...
Những cổ phiếu khác cũng bị ảnh hưởng không hề nhẹ và tâm lý u ám của thị trường không biết đến bao giờ mới có thể phục hồi lại được.

airplanemode_active