Thi thoảng, bạn cũng nên xem xét lại quá trình học hỏi và suy ngẫm về khoảng thời gian đã qua. Điều mà bạn muốn làm nhất! Đó có phải là điều mà bạn thực sự theo đuổi... Cuộc sống dẫu biết có nhiều khó khăn, nhưng, bạn thử nghĩ đi, hãy tận hưởng cuộc sống với những gì mà bạn đang có. Điều đó sẽ làm bạn dạt dào hạnh phúc từ ngày này qua ngày khác. Hãy nhớ, tận hưởng mọi thứ trong hoạt động hàng ngày của bạn. Enjoy your life!

Tuy vậy, bạn cũng có thể phải tìm kiếm một mục tiêu. Nhỏ, ngắn, bình thường, phi thường, khó, dễ, có thể thực hiện được, hay không thể thực hiện được để bạn có một điểm tựa mà theo đuổi, theo dõi và tiến bộ. Một mục tiêu còn hơn là không có mục tiêu nào. Bạn cứ nghĩ đi:"Mọi con sông đều chảy ra biển lớn".
Có mục tiêu rồi thì hãy từ từ làm. Theo dõi, để xem, nó biến đổi qua từng ngày như thế nào. Và bạn đã thay đổi góc nhìn như thế nào. Cũng như là hãy tìm những chi tiết mà bạn có thể cải thiện. Tiến bộ là tốt hơn rồi. Không phải là bạn cứ dậm chân tại chỗ. Quyết tâm để đi tới đích chứ không phải thời gian. Thời gian cũng quan trọng nhưng nó cũng chỉ là một phần trong cách mà bạn đánh giá bản thân và khả năng thực hiện thôi. Quan trọng không được bỏ cuộc. Bởi vì sự nỗ lực trước đây của bạn sẽ bị cuốn trôi đi hết. Chỉ có xác định một mục tiêu thôi nhưng phải đi đến cùng. Nhỏ thôi cũng được nhưng một cái thôi và đi đến cùng.
airplanemode_active