Bạn làm nhiều bài tập thực hành bạn mới có thể hiểu được. Nó giống na ná như là mua một cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Hãy xem những điều cơ bản là quan trọng. Nếu các bước đầu tiên mà bạn chưa hiểu và chưa thực hiện được thì các bước sau này bạn sẽ không thành công được.

Nếu ban đầu bạn mua quá nhiều cổ phiếu và không có chiến lược phòng ngừa rủi ro. Có nghĩa là việc bạn làm ban đầu chưa chắc chắn khoảng 80% thì lỗi sẽ xuất hiện, sai lầm sẽ xảy ra. Trong coding thì những lỗi nhỏ như thiếu dấu, sai cú pháp sẽ khiến cho chương trình không thể chạy được. Khi mua cổ phiếu trên thị trường thì lỗi nhỏ sẽ khiến bạn thua lỗ. Tuy vậy, bạn có thể sửa được. Nếu bạn đầu tư quá nhiều, bạn không có đường nào khác để thay đổi danh mục và hình như sẽ lâm vào bế tắc hơn. Nếu bạn đầu tư nhỏ trước, quan sát và làm những bài tập nhỏ một cách nhuần nhuyễn và thành thạo. Những điều lớn lao, phức tạp, cầu kỳ... bạn mới có thể kiểm soát tốt. Nó giống như là bạn tạo ra một chương trình và biết tại sao nó lại không chạy, và lỗi nó gặp phải là ở chỗ nào.

Trong khi nhìn vào tổng thể lớn hơn, bạn sẽ bị choáng ngợp, thì, ngay tại đó, những điều cơ bản chi tiết mới trở nên quan trọng hơn bao giờ. Chú ý các phần trong một cái nhìn tổng thể lớn sẽ tạo ra một hiệu suất tốt hơn cho một tương lai hoàn thiện.
airplanemode_active