Chúng ta luôn nghĩ rằng mình sẽ được nhiều hơn mọi thứ thì sẽ hạnh phúc hơn. Có phải là như vậy không? Câu trả lời là không... Chúng ta hạnh phúc hơn khi chúng ta hoàn thiện hơn. 
Đó là lối sống hàng ngày, những gì mà bạn yêu mến nó, bạn làm nó với niềm tự hào và kiêu hãnh, với câu ơ rê ca khi thành công. Cảm giác mà bạn có khi mà bạn đỗ vào đại học...
Từ tốn và từng chút một làm cho bạn cảm giác tốt hơn. :p. Ăn và ngẫm nghĩ tận hưởng từng chút một sẽ làm cho bạn tuyệt hơn, nhận được sự toàn vẹn mà nói ra là không bị đau răng.
airplanemode_active