Khi chúng ta học tiếng Anh. Chúng ta cần phải liệt kê các cấu trúc ngữ pháp cần học ra trước sau đó chúng ta mới bắt đầu học. Như thế chắc chắn sẽ là dễ dàng hơn. Với một cái nhìn tổng quan xem phần nào chúng ta cần học trước. Phần nào chúng ta còn yếu và cần phải tập trung.
Ví dụ về các thì trong tiếng Anh:
1. thì hiện tại
2. thì quá khứ
3. thì tương lai
Đơn giản là như vậy, nhưng nếu chúng ta không liệt kê ra thì cũng khá là khó để có được một cái nhìn tổng quan.
Với thì hiện tại
Ta lại có
1. Hiện tại đơn
2. Hiện tại tiếp diễn
3. Hiện tại hoàn thành.
Tất nhiên nếu chỉ đơn giản như vậy thì ai cũng có thể làm được. Nhưng cuộc sống mà bạn cứ phức tạp hóa vấn đề rồi nhìn vào sự phức tạp, hỗn độn và khổng lồ đó thì có lẽ rất xa bạn mới có thể cải thiện bản thân mình được.
Nếu bạn học và hoàn thiện bản thân nhanh hơn những người khác đó là một lợi thế. Nhưng để có được lợi thế đó thì cần phải có tính kỷ luật và chính sách bản thân hay bản tuyên ngôn cho bản thân mình vậy
Tiếp theo chúng ta lại tiếp tục với các ví dụ đơn giản và phân tích nó một cách kỹ càng bất kể là copy nó ở đâu trong sách nào
Trước hết đến với thì đơn giản nhất đó là
1. thì hiện tại đơn giản (simple tense)
I read
Tôi đọc
I run a marathon twice a year.
Tôi chạy ma ra tông hai lần một năm.
Không nói thì cũng biết đó là lối nói những việc mà bạn thường làm rồi.
Click on the play button to listen to your recording.(ấn vào nút play để nghe bản thu âm của bạn.)
Đây lại là một ví dụ mà bạn sưu tầm được và rất hay đọc ở trên mạng.
Không có gì dễ dàng hơn là bạn đọc ở đâu xong rồi học ở đó cả.
Tóm lại:
1. Để đơn giản hóa việc học thì hãy học ở mọi nơi.
2. liệt kê những chỗ khó mà bạn khó trải nghiệm để hiểu.
3. Tập trung vào những phần đó.
4. Bắt đầu từ cơ bản.
5. Viết nhật ký cho quá trình học hỏi và hiệu chỉnh các phương pháp học theo thời gian có kết quả tốt hơn.
6. Dạy cho mọi người và thảo luận về cách học của bạn.
airplanemode_active