Đọc

Để có thể biết được một điều gì đó trong quá trình nghiên cứu thì trước hết phải đọc. Nếu như mà bạn chưa đọc thì làm sao mà bạn có thể biết được điều đó là gì hay vấn đề đó như thế nào. Trong vấn đề mà bạn quan tâm thì cần nhất là điều đó. Tập trung vào chủ để mà bạn quan tâm sau đó sưu tập tài liệu đọc nhiều nhất có thể để tăng cường vốn "ngôn ngữ".

Tóm tắt

Sau khi đã đọc xong thì tóm gọn lại vấn đề đó theo cách của bạn để bạn có thể nhơ được một chút về tình huống xảy ra và cách giải quyết như nào. Có thể còn nhiều điều mà bạn chưa hiểu. Hãy cứ từ từ

Giải thích

Trong những vấn đề mà bạn chưa hiểu ở phần tóm tắt. Chú ý vào các mục mà bạn còn đang mơ hồ nhất. Giải thích cặn kẽ đồng thời bổ sung thêm các nghĩa hiểu hoặc các cấu trúc mà bạn cần ghi nhớ.

Thực hành

Dựa trên sự hiểu biết về vấn đề đó. Hãy thực hành và tìm ra phương án tối ưu để áp dụng cho vấn đề của bạn. Có thể bạn chưa áp dụng vào thực tế. Tuy nhiên, ít nhất bạn cũng phải trình bày phương án mà bạn sẽ biểu diễn nó như thế nào.

Phát triển

Khi đã thành thạo, trên nền tảng sẵn có, bạn có thể phát triển sao cho nó trở nên phù hợp hơn và có tính ứng dụng cao hơn.
airplanemode_active