Khi thiết kế giao diện cho blog, một điều cần lưu ý đó là nếu không có sự sẵn có thì phải kết hợp các nền tảng. Và khi đó sẽ có những sự xung đột nếu như mà không hiểu biết một cách rõ ràng để có thể tùy chỉnh chúng theo ý muốn của bạn.

Điều quan trọng là khi thiết kế thì đó phải là sự kết hợp một cách hợp lý. Dựa trên nền tảng là Blogger cần chia ra mục nào có thể redesign còn mục nào thì không. Một cách khéo léo nhất là cải tiến mỗi ngày một chút một cách tốt hơn. Không thể nào mà một chốc nhát thay đổi toàn bộ nếu như không có chuyên môn vững chắc và một nền tảng cơ bản.

Chú ý hơn vào các chi tiết nhỏ đề có thể loại bỏ chúng tốt nhất. Không có cách nào đơn giản hơn là chỉnh sửa hoàn thiện theo các tiến trình đã được đặt ra để kết hợp một cách hoàn hảo
airplanemode_active