Any card that may be used repeatedly to borrow money or buy products and services on credit. Issued by banks, savings and loans, retail stores, and other businesses.
Thẻ được dùng để mượn tiền hay mua sản phẩm dịch vụ bằng tín chấp. Chúng được phát hành bởi ngân hàng, tiết kiệm và cho vay, cửa hàng bán lẻ và một số ngành kinh doanh khác.
Nếu bạn có thẻ tín dụng bạn có thể mua hàng trước và trả tiền sau. Bạn sẽ được ưu đãi một số lợi ích như chiết khấu khi mua hàng hóa, 45 ngày miễn lãi suất, nhưng khi bạn rút tiền thì lãi suất và phí rút tiền cũng cao. Cho nên chỉ khi thực sự cần thiết bạn mới nên rút tiền bằng thẻ tín dụng.
airplanemode_active