Thật tuyệt vời nếu như mà bạn có thể ghi lại những sai lầm của bạn mỗi ngày và học hỏi một cách nhanh chóng hơn từ nó. Nó cũng giống như việc mà bạn bán một cổ phần của một công ty nào đó. Tự dưng nó lại tăng giá một cách nhanh chóng. Đó quả thực là một điều sai lầm. Chính vì lý do đó, bạn cũng không thể nhớ hết nổi tất cả các từ mới tiếng Anh một cách nhanh chóng được. Chỉ có một cách duy nhất là bạn hãy thiết kế một quyển sổ tay và ghi chép đầy đủ những gì bạn đã học được rồi thi thoảng bạn lại mở ra xem. Chỉ có cách như vậy, bạn mới có thể nhớ được. Có một câu như thế này:" Mưa dầm thấm lâu". Bạn có hiểu chưa.
airplanemode_active