Trong những câu bạn đã biết bạn có thể học nhiều lần để có thể nhớ được câu đó cách viết cách đọc sách nói. Tuy nhiên bạn nên sưu tầm nhiều hơn các ví dụ về câu nói nếu như mà bạn cảm thấy vẫn còn khó khăn trong việc tìm kiếm những câu nói mới để làm tăng vốn từ ngữ của bạn thì bạn chỉ cần học đi học lại các từ hoặc là các ngữ. Trong đó các từ hay là các ngữ phải do bạn chính bản thân bạn sưu tập hoặc tạo ra.

Để tạo ra được một câu Bạn sẽ cảm thấy rất là khó khăn. Chính vì như vậy bạn sẽ nhớ để tạo ra một từ hoặc là một từ ghép hoặc là một cụm từ chính bàn tay bạn phải viết nó. Bạn sẽ nhớ nó lâu hơn và bạn sẽ có cách sử dụng nó trong những tình huống mà bạn muốn.

Thi thoảng Bạn hãy viết những từ bạn biết trong  một bộ sưu tập các từ cùng trong một chủ đề sau đó bạn cũng có thể đặt câu với các từ đó hoặc là tìm kiếm các câu để tạo ra một vốn Hiểu biết mới liên quan đến những cụm từ hoặc là một nhóm từ mà bạn quan tâm

airplanemode_active