Vấn đề tài chính luôn là một trong những vấn đề quan trọng trong cuộc sống con người. Vậy làm thế nào để xây dựng tài chính cá nhân hiệu quả? Điều này sẽ giúp bạn hình dung rõ ràng cuộc sống tương lai, tạo ra sự thịnh vượng và bền vững.

1. Lập ra các cấp độ tài chính.

Cấp 1: Trả hết nợ. Theo đúng quá trình tăng nguồn thu nhập. 
Cấp 2: Có khoản thu nhập thụ động.
Cấp 3: Đạt được tự do về tài chính.
Cấp 4: Chuẩn bị cho việc nghỉ hưu.

2. Phân tích đánh giá tình trạng tài chính hiện tại

Không nhất thiết là bạn phải theo dõi toàn bộ các khoản thu nhập chi tiêu một cách chi tiết. Tuy nhiên, bạn cũng phải định lượng được tương đối một chút về biểu thu nhập chi tiêu của mình xem thu nhập - chi tiêu - lãi suất có thặng dư hay không? Ở phần này, bạn sẽ dành ra bao nhiêu thu nhập của mình để giảm nợ vay của mình.

3. Thực hiện để đạt được từng bước các cấp độ tài chính.

Khi đã xây dựng được mô hình tài chính ở bước 1. Bạn phải thực hiện theo đúng cam kết và từng bước định hình là bạn đã tiến đến được bước nào một cách rõ ràng nhất.

4. Theo dõi thực hiện các hoạt động để điều chỉnh.

Trong quá trình thực hiện, mọi thứ thường không chính xác. Sẽ có một vài sự thay đổi nhỏ trong đó. Chính vì như vậy, bạn sẽ phải thay đổi một chút cho phù hợp. Tuy nhiên, không nên thay đổi quá nhiều, chúng ta cần sự ổn định, nhất quán chứ không phải là thay đổi theo chiều hướng. Một sự thay đổi quá mức sẽ làm mất đi gốc của báo cáo tài chính cá nhân của bạn.

5. Quyết tâm thực hiện theo đúng các cấp độ đã đưa ra từ ban đầu.

Để thực hiện được một cách chính xác các cấp độ thì thật khó. Tuy vậy, bạn cần phải cam kết và có sự nỗ lực. Chính sự nỗ lực, kiên trì theo đuổi mới có thể tạo nên thành công.

Tóm lại, một khi mà bạn đã hoàn thành được những cấp độ. Bạn sẽ làm chủ được tình hình tài chính của mình. Các cấp độ không phải là bạn hoàn thành cấp này mới đến cấp kia mà nó có mối liên kết chặt chẽ. Mỗi khi bạn hoàn thành được nhiệm vụ trong một cấp độ thì nó cũng tạo nền tảng tốt hơn để hoàn thành cấp độ cao hơn.

Nếu bạn có câu hỏi hay vướng mắc, đừng ngần ngại bình luận ở bên dưới bài viết nhé.

airplanemode_active