Bạn nên học song song các từ cùng với học các chữ Kanji rời rạc.
Có thể dùng memrise để học nói sẽ dễ dàng hơn.
Phải ghi lại những gì đã học mới có thể nhớ được.
Nếu không viết được một câu hoàn chỉnh thì viết lại câu là cách dễ nhất để học.
Để học đọc và học Kanji thì chép một câu rồi viết cách đọc bên dưới là hiệu quả nhất
Cần có bộ sưu tập câu mẫu về các chủ đề khác nhau.

airplanemode_active