Nhạc Jazz ở Bà Nà nghe rất hay nhé. Nếu bạn đã từng đến đây. Bạn có thể thưởng thức một dàn nhạc chơi rất nổi bật giưa trung tâm Bà Nà. Thời điểm mà tôi đến đây thì trời đã gần chiểu tối. Tốt nhất là bạn nên đi từ sáng và trời nắng ấm. Thời điểm đó bạn mới có thể thăm thú hết địa điểm của Bà Nà. 
airplanemode_active