Mẫu câu này được dùng để diễn đạt một vật, một người hay một địa điểm nào đó ở đâu

おてあらいはあそこです。
Nhà vệ sinh ở đằng kia.

でんわは2かいです。
Điện thoại ở tầng hai.

やまださんはじむしょです。
Anh Yamada ở văn phòng.

airplanemode_active