Một ca sỹ mà tôi cũng rất là yêu thích thời tôi học đại học. Ngày đó, cũng như bao người, tôi luôn mơ ước có thể chơi một bài hát với cây guitar cho thật hoàn chỉnh. Nhưng bây giờ, mọi thứ cũng qua đi thật là nhanh chóng, những ước mơ thời xa xưa ít có ai có thể theo đuổi đến cùng. Chỉ có những ai mà quyết tâm thực sự, chịu nhiều khó khăn, vượt qua nhiều thử thách mới có thể...

Bây giờ, tôi chỉ cất lại đó... Như một góc riêng! Cho một thời nông nổi đã qua...
airplanemode_active