Có rất nhiều phương pháp học tiếng Anh khác nhau. Mỗi người lại có một ý tưởng khác nhau để học tiếng Anh một cách tốt hơn và nhanh chóng hơn. Chính vì như vậy trong mục này sẽ ghi lại một số cách học tiếng Anh để làm nền tảng và lưu giữ sau này có thể tìm lại và ứng dụng vào việc học các ngôn ngữ khác một cách tốt hơn.
Những ý tưởng cho việc học này không phải là tốt nhất cũng không phải là hữu ích nhất mà chỉ là một phương pháp hoặc là một cách thức để có thể ứng dụng học tập một cách nhanh chóng hơn. Đó cũng có thể là một phương án tham khảo cho những người muốn học tiếng Anh. Không bắt buộc rằng phương án này là hiệu quả mà chỉ là dùng để một phần nào đó cải thiện cách học tiếng Anh của mỗi người cũng như là bản thân
Phương pháp học số 1 này được ghi lại là phương pháp đầu tiên để sau này có thể tìm lại và ứng dụng trong một thời điểm nào đó trong tương lai. Phương pháp này có tên là "bộ sưu tập".
Khi bạn đã học ngữ pháp tiếng Anh bạn sẽ thấy rất nhiều bài học cùng với đó là các giáo trình. Mỗi một giáo trình lại viết về một bài học theo một cách khác nhau. Bạn có thể sưu tập những bài học đấy vào cùng một trang giấy như thế khả năng hiểu biết của bạn sẽ giàu hơn.

airplanemode_active