Dựa theo phương pháp số 1 là bộ sưu tập thì phương pháp số 2 có vẻ như là dễ dàng hơn. Thay vì tìm kiếm tất cả những bài học liên quan đến chủ đề học trong những quyển sách khác nhau. Phương pháp số 2 được biết đến như là truy tìm ngược lại xem câu đó thuộc chủ đề gì, cấu trúc ngữ pháp như thế nào? Đoạn văn đang nói về điều gì. Ở đây có thể là vẫn những câu văn theo chủ đề đã được chọn lựa để ghi lại. Tuy nhiên, nó sẽ trở nên dễ dàng hơn là chúng ta sẽ chỉ ghi lại ngay câu đó trong một khoảnh khắc chứ không cần tìm thêm một cách nói về chủ để đó nữa.
Ví dụ:
You'll find a wonderful pizza restaurant among gift shop, booksellers, and department stores.
Câu trên là được viết về thì hiện tại. Nói đến địa điểm của quán piza tuyệt vời giữa cửa hàng quà tặng, cửa hàng sách và cửa hàng tạp hóa. Từ among có nghĩa là ở giữa. Vậy, chúng ta có thể có một giới từ chỉ địa điểm. Và có thể đặt câu với chúng.
You are among your friend.
Her house is among the restaurants, sport stone and the hospital.
airplanemode_active