Chỉ báo kĩ thuật đồng thuận.
Chỉ báo ichimoku thể hiện rõ rằng khi giá vượt hẳn khỏi mây kumo.
Eps hiện tại là 4.1
Pe thấp hơn 10

Đám mây dẹt hiện hữu cũng nhấn mạnh sự bứt phá của giá
airplanemode_active