Thời điểm hiện tại khi mà danh mục của bạn không được như ý muốn. Đó là do những lỗi lầm của bạn trước đây:
1. Đầu tư không bài bản. Bạn không có một chiến lược cụ thể để đảm bảo hiệu suất đầu tư.
2. Không có điểm xác định lợi nhuận.
3. Bán cổ phiếu quá sớm khi chúng chưa hết chứ kỳ tăng giá.
4. Quá tham lam và kỳ vọng vào 1 hoặc 2 cổ phiếu cùng với sự tăng giá của chúng.
5. Không xây dựng hình mẫu tương lai và phòng tránh rủi ro trên thị trường.
6. Không đảm bảo sự an toàn và đa dạng hóa giữa các ngành nghề.
airplanemode_active