Đó là trải nghiệm khi mà bạn tham gia đầu tư. Tốt hơn là bạn hãy giữ cho mình một niềm tin vào bạn. Kinh nghiệm và kiến thức đi cùng tính nhẫn nại giúp bạn dễ dàng vượt qua khó khăn.
Khó khăn chỉ là tạm thời. Hãy học hỏi đến khi bạn thành thạo hơn.
Những ý tưởng mới khi bạn xem lại những thành công của chính bạn. Hãy chú ý đến điều đó.

Khi bạn thành công thì đó là cả một quá trình học hỏi.

Khi bạn đầu tư, những giao dịch mà bạn thành công cũng tạo ra kinh nghiệm cho bạn. Những kinh nghiệm thất bại cũng là một khoảng thời gian để bạn nhìn lại mình. Không phải là kết quả là bạn kiếm được tiền một cách nhanh chóng hay là rất nhiều tiền trên thị trường chứng khoán. Đó là sự hiểu biết của bạn về thị trường tài chính và những điều chưa biết.
Nếu bạn thất bại quá nhiều thì đó đúng là một sai lầm nhưng ít ra thành công của bạn đã từng dám tham gia vào thị trường. Một sự mất mát nhưng đó chỉ là về tài chính và bạn nhận ra rằng. Sự thành công rất mong manh khi chúng ta tạo ra được một khoản lợi nhuận trên bất kể thị trường gì.

Quá trình tích lũy những kinh nghiệm và kiến thức tạo nên thành công của bạn.

Khi bạn đã quá quen với thị trường thì sự vận động của nó tạo ra cho bạn niềm cảm hứng, niềm đam mê, sự cuốn hút tham gia để biết những điều chưa biết. Bạn có kiến thức về thị trường bạn sẽ thành công tùy tỉ lệ xác suất mà bạn đặt ra. Bạn biết rõ ràng điểm mà bạn muốn đạt tới. Điểm mà bạn gia nhập, hay điểm mà bạn rời khỏi thị trường.
Tích lũy kiến thức về một cổ phiếu cũng giúp bạn trở nên thành công hơn. Quá trình này là do bạn đã mua cổ phiếu đó và có thời gian tìm hiểu nó. Bạn biết rõ ngọn ngành về hoạt động của doanh nghiệp. Phân tích kỹ thuật cho bạn thấy điểm nên mua cổ phiếu này vào đúng thời điểm khi nó đã tích lũy được một thời gian dài...
Sự khó khăn của doanh nghiệp đã làm giảm giá trị của nó. Nhưng nền tảng cơ bản của nó vẫn khá tốt và bạn có thể chờ nó hồi phục một cách mạnh mẽ nếu bạn tin tưởng (Theo sát sao xem doanh nghiệp cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh của nó, dòng tiền mà nó tạo ra, thu nhập tạo ra để làm gì, huy động vốn có đầu tư một cách chuẩn xác không...)

Tóm lại

Hoạt động đầu tư của bạn không phải là trong từng giao dịch. Đó là toàn bộ giao dịch bạn đã thực hiện trong dài hạn. Đó không phải là kết quả cuối cùng bạn đạt được. Đó là cả một quá trình mà bạn tích lũy kinh nghiệm tạo ra nền tảng và nguyên tắc đầu tư thành công cho chính bản thân và hướng dẫn mọi người cũng đạt được thành công đó. Đó là giúp những doanh nghiệp đang kinh doanh khó khăn, đầu tư vào doanh nghiệp tốt, rút vốn khỏi những doanh nghiệp xấu, mạo hiểm vào những doanh nghiệp đột phá. Cuối cùng, định hình quá trình đầu tư của chính bạn.
airplanemode_active