Suy nghĩ chợt đến rồi chợt đi, một cảm giác có thể tồn tại mãi nếu như nó để lại ấn tượng tốt, còn nếu không, nó cũng sẽ bị quên đi nhanh chóng.
Tốt hơn là làm tốt và hoàn thiện những cái đang có hơn là tìm kiếm những điều mới mẻ. Bởi vì, thời gian để tìm kiếm những điều mới mẻ, xuất phát từ nhận thức rõ ràng về hiện tại đang có, tồn tại. Tìm kiếm điều mới mẻ làm chúng ta hạnh phúc hơn, thú vị hơn... Đó có thể là sai lầm trong nhận thức. Làm cho những điều tồn tại trở nên tuyệt vời mới tạo ra sự hạnh phúc. Mới ở đây chắc chắn phải là sự thay đổi mang tính tích cực. Còn có rất nhiều sự chưa hoàn thiện trong hoạt động hằng ngày và bạn cần phải làm cho nó trở nên tốt hơn.
Một thầy giáo tốt là một thầy giáo trong lương tâm luôn luôn làm cho bài giảng mình soạn hằng ngày có sức tác động hay làm lan tỏa dựa trên nguyên tắc đạo đức chuẩn mực nhất nhưng lại phải hấp dẫn được người học.
airplanemode_active