Bất cứ khi bạn làm điều gì, bạn sẽ cần phải mày mò nghiên cứu để thực hiện trong nguồn lực hữu hạn. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng trong bài viết này. Điều được nói đó là bạn sẽ có những dụng cụ bắt buộc phải có để làm việc như thế nào? Nó nói đến ý nghĩa của công cụ và dụng cụ để làm cho công việc của bạn được trôi chảy hơn. Không thúc đẩy bạn phải có toàn bộ thì mới có thể thực hiện. Nó đề cập đến rằng bạn nên và có ít nhất một vài phụ kiện để thực hiện nó (công việc của bạn) trở nên tốt hơn.
Ví dụ, nếu bạn trồng một cái cây. Bạn sẽ cần có quốc, xẻng,... Không lẽ bạn đào đất bằng tay.
Khi bạn làm kế toán, nếu có một cái máy tính và phần mềm excel bạn sẽ làm nó nhanh hơn. Tất nhiên, thời bây giờ chẳng ai làm kế toán bằng tay nữa. Tuy nhiên, đòi hỏi ở đây là kỹ năng, hãy xem xét nó như một công cụ để bạn hoàn thành công việc. Bạn có sắm sửa những kỹ năng mới cho bản thân mình không. Hãy chú ý đến điểu đó.
Khi bạn làm việc với excel thì bạn cần phải biết các công thức. Khi bạn làm việc với word, việc sử dụng thành thạo các chức năng sẽ dẫn đến kết quả cao hơn cho công việc hiện tại của bạn.
Khi bạn phân tích doanh nghiệp, nếu bạn nhớ và thuộc hết các chỉ số của công ty, và hiểu sâu sắc nó, điểu đó cũng có thể coi là một công cụ để bạn làm nền tảng xác định chính xác các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp của bạn.
airplanemode_active