Trong khi bạn buôn bán hàng hóa, bạn có nhu cầu chuyển tiền cho người thân. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng chuyển trong cùng hệ thống BIDV. Thế nên, khi mà bạn chuyển ngoài hệ thống. Bạn có muốn kiểm tra xem người bên kia đã nhận được tiền chưa. Bạn có thể làm như thế nào?
1. Hãy chắc chắn rằng khi bạn chuyển tiền số tài khoản, tên người nhận mà bạn ghi là chính xác.
2. Hãy hỏi xem GDV chuyển tiền cho bạn đã chính xác tên, người nhận và ngân hàng mà bạn cung cấp chưa.
3. Nếu đầu ngân hàng nhận chờ tin nhắn báo có. Hãy bảo người nhận gọi điện ra ngân hàng.
4. Nếu cần thiết, nhờ GDV cung cấp mã điện thành công cho bạn.
5. Để nhanh chóng hơn, hãy mở tài khoản, đăng ký dịch vụ smartbanking để có thể chuyển khác hệ thống nhưng vẫn kiểm tra được tên người nhận và người nhận tiền có thể nhận được ngay nếu bạn chuyển số tiền nhỏ.

Nếu bạn có câu hỏi hay vướng mắc, đừng ngần ngại bình luận ở bên dưới bài viết nhé.

airplanemode_active