Học tiếng Anh là sự học thuộc, làm theo và có khi cũng giống như một chú vẹt nhỏ. Bởi vì, mỗi câu nói được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, người này nói, bạn nghe và làm lại. Nếu bạn học thuộc những câu đó, bạn cũng sẽ nói và viết được tiếng Anh. Bạn có cần phải chính xác ngữ pháp không? Nếu có, chúc mừng bạn, đó là một điều tuyệt vời, nếu không, chẳng sao cả, mọi chuyện vẫn ổn, miễn là chúng ta hiểu nhau.

Bạn học thuộc từ này, bạn dùng nó, bạn không có từ khác hiểu phức tạp hơn, dùng những từ đơn giản cũng được. Chúng ta không phải là nhà thơ để làm cho mọi thứ thêm thi vị, màu mè quá sẽ làm cho mọi thứ trở nên khó khăn. Đơn giản nhất là bạn chỉ cần nhớ đến từng từ một hoặc từng cụm câu một mà thôi. Khi nhớ từ hay nhớ câu mà bạn đọc ở đâu đó, bạn có thể dùng nó khi bạn có tình huống sử dụng còn không thì cứ đơn giản một chút cũng được.
We will propose the following:
Chúng ta sẽ đề xuất tiếp theo đây:
Đây là một cụm từ mà bạn có thể dùng thường xuyên khi đề cập đến một danh sách những việc cần làm, những ý tưởng mới, hay các bước sắp xếp theo trình tự.
Here are two suggestions for ways you could use it in...
Tương tự như câu trên nhưng nó có thể dài hơn một chút và mang hơi hướng hướng dẫn nhiều hơn là liệt kê
Ex: Here are two suggestions for ways you could use it in trading stocks on the market.
airplanemode_active