1. Nếu quên mã PIN

- Phải làm lại thẻ

2. Mã pin gồm mấy số?

- Mã pin gồm có 6 số

3. Nên đặt mã pin như thế nào?

- Một mã bất kỳ. Không nên là ngày sinh hay ngày đặc biệt vì khi có người nhặt được thẻ và biết thông tin của bạn thì họ có thể dò ra được mật khẩu của bạn.

4. Có nên cho người khác biết mã pin?

- Không nên cho người khác biết mã pin. Bởi vì có nhiều rủi ro khi người khác biết mã pin của bạn hơn là sự tiện lợi

5. Mã pin là gì?

- Đó là một mã bảo mật cũng có thể coi nó như là mật khẩu để bạn có thể đăng nhập và rút tiền ở ATM.

6. Tại sao thẻ lại bị khóa?

- Khi bạn nhập sai mã pin 3 lần thì sẽ bị khóa thẻ.

7. Làm gì khi nhập sai mã pin 3 lần và bị khóa thẻ?

- Đến phòng giao dịch của BIDV để đăng ký mở lại thẻ khi bị khóa.

8. Mã pin lần đầu lấy ở đâu?

- Khi bạn làm thẻ. Bạn sẽ nhận được mã pin lần đầu tiên trong phong bì. Hãy bóc nó ra và đổi ngay lập tức.

Nếu bạn có câu hỏi hay vướng mắc, đừng ngần ngại bình luận ở bên dưới bài viết nhé.

airplanemode_active