Blog là nơi để bạn viết những bài viết của mình. Những bài viết đó có khi theo một chủ đề xác định, có khi lại ngẫu nhiên. Do đó, để có thể theo dõi tiến trình một cách rõ ràng nhất thì bạn phải sắp xếp nó theo một trình tự xác định.

Tiêu đề bài viết

Các đề mục hoặc tiêu đề bài viết cần phải rất rõ ràng và cụ thể cho chủ đề chính mà bạn đang nói đến. Chủ đề ở đây có thể là một tag bài viết mà bạn đang theo đuổi. Ví dụ, bài viết này nói đến kỹ năng trình bày thì có thể nó phải nằm trong phần tag, kĩ năng viết bài blog.
Các đề mục được sắp xếp một cách trật tự theo sự tiến hóa của nội dung mà bạn đang xây dựng. Khi nội dung được sắp xếp một cách trật tự. Bạn sẽ theo dõi một cách dễ dàng hơn.

Chú ý đến các chương

Các chương cũng cần phải được chú ý. Khi bạn viết bài thì chương nào sẽ cần phải được viết đầu tiên. Có thể bạn sẽ xây dựng các chương trước sau đó bổ sung nội dung cụ thể hoặc diễn giải sau cũng được. Tuy nhiên, vấn đề là bạn phải có các chương đầu tiên để bạn có thể viết theo dòng chảy mạch lạc.

Tóm lại

Hãy làm theo đúng các bước như trên để bạn có thể xây dựng được một danh mục bài viết một cách sáng sủa. Điều này sẽ tạo cho người đọc có một cái nhìn tổng thể. Động thời, người đọc cũng dễ tìm kiếm nội dung mà họ muốn tìm kiếm hơn.
airplanemode_active