Viết lại, xem xét lại là gì?

Review hay xem xét lại một sản phẩm là cách mà bạn viết lại một sản phẩm dưới một góc nhìn của bạn về sản phẩm đó. Tại sao kỹ năng viết số 2 lại nói đến vấn đề này. Có rất nhiều khoảng thời gian mà bạn bí ý tưởng về một vấn đề hoặc là không có chủ đề để viết. Khả năng hiểu biết giới hạn về một chủ đề nào đó trong cuộc sống,... Do đó, viết lại một chủ đề là cách để bạn hiểu biết tốt hơn về nội dung mà bạn đang tìm hiểu.

Viết lại như thế nào?

Không có một khuôn mẫu chung cho việc viết lại. Bạn có thể hình dung một sản phẩm mà bạn đang nghiên cứu. Ví dụ như một chiếc tai nghe. Bạn có thường thấy trên các trang review họ thường viết về những tính năng của sản phẩm hay thiết kế. Đó là một cách viết để bạn có thể học hỏi. Bạn có thể chú ý những câu để ghi vào sổ tay sau này bạn có thể lấy ra và sử dụng lại. 
Có một công nghệ mới đang được triển khai. Nó dựa trên nền tảng nào của công nghệ cũ. Bạn có thể học hỏi điều gì tử sự phát triển công nghệ đó. Nếu là lĩnh vực chuyên môn của bạn thì những từ ngữ đã quá quen và bạn không bao giở phải mất công để tìm hiểu ngữ nghĩa hay nghĩa hiểu của từ đó. Bạn sẽ viết lại một cách dễ dàng hơn là ứng dụng công nghệ đó trong lĩnh vực đó như thế nào. Công nghệ đó thay đổi hành vi con người như thế nào. 

Mở rộng nội dung viết lại cho sự học hỏi

Trong cuộc sống của bạn, bạn phải học hỏi rất nhiều thứ. Tuy nhiên, nếu như mà bạn không biết xây dựng nội dung hiệu quả cho mình. Nội dung hiệu quả có nghĩa là theo đúng trình tự của nó. Bạn có thể viết lại tất cả nội dung mà bạn quan tâm đến vấn đề mà bạn đang tìm hiểu. Điều này có nghĩa là bạn đang gặp khúc mắc về việc học tiếng Anh. Bạn sẽ làm như thế nào. Bạn đang gặp khúc mắc về danh từ, bạn có cần viết một bài thật đầy đủ. No (không), điều đó không cần thiết. Bạn chỉ cần viết lại theo ý tưởng, trí nhớ tốt nhất của bạn. Sau này, Bạn sẽ điều chỉnh lại nó nhờ vào việc học hỏi lại sau, Đó là phương thức tốt nhất để bạn có thể học một cách học hiệu quả hơn. 

Tóm lại

Viết lại một nội dung để tăng cường vốn hiểu của bạn về chủ đề mà bạn quan tâm. Đó cũng là một cách để bạn nhận ra được khoảng trống trong tri thức của bạn. Bạn có thể dùng các biện pháp so sánh, mô tả, sự tiến hóa của nội dung hay sản phẩm để tạo ra một bài viết lại. Điều đó sẽ giúp bạn tốt hơn trong cách tạo bài viết. 
airplanemode_active