Để viết được một đoạn văn thật là khó khăn. Mặc dù là như vậy, chúng ta không thường hay chú ý đến những gì xung quanh mà chính những thứ đó sẽ làm cho chúng ta hiểu biết hơn. Cũng giống như vậy. Viết một bài viết như là một câu chuyện hay một tiểu luận, một bài luận văn, một tiểu thuyết thật là khó. Thế nhưng, nếu chúng ta tìm hiểu sâu sắc hơn để viết một cách tốt hơn. Bài viết có sức hút hơn thì không bao giờ thiếu cách thức để chúng ta làm điều đó.
Trên đây là hướng dẫn viết một bối cảnh. Thế nên khi viết được một bối cảnh rồi thì bạn cũng nên hình dung nó xem mục tiêu viết của bạn là gì. Bạn sẽ có một ý tưởng sáng tạo hơn để thu hút các độc giả.
1. Điều gì sẽ xảy ra trong bối cảnh?
2. Cái gì tồi tệ nhất có thể xảy ra nếu trong bối cảnh cho phép?
3. Ai cần xuất hiện trong bối cảnh?
4. Bối cảnh có thể được đặt ở nơi nào?
5. Cái gì đáng ngạc nhiên nhất có thể xảy ra trong bối cảnh?
6. Nó là bối cảnh dài hay bối cảnh ngắn?
7. Động não ba cách khác nhau mà nó có thể bắt đầu.
8.  Hãy chơi nó trên màn hình trong đầu bạn.
9. Viết một phiên bản nghuệch ngoạc (có lẽ là bản nháp).
10. Viết đầy đủ bối cảnh.
11. Lặp lại 200 lần.

airplanemode_active