Cards are made for thumbs. Look like cards are a style that seems just made for apps. It is a key part of the popularity of cards when it comes to mobile app design. Digital cards behave in the same ways as physical cards, making a comfortable experience for users. Users don’t have to think about how to make things work. They like the simplicity of the cards and intuitively understand the physics of turning a card over for more information or swiping for next chunk of information.
Nguồn: http://babich.biz/using-card-based-design-to-enhance-ux/ 
Thẻ được tạo ra dành cho ngón tay cái. Một phong cách giống như là các ứng dụng. Nó phổ biến trong thiết kế các ứng dụng điện thoại. Nó cũng tạo ra sự thoải mái cho người dùng. Những người sử dụng không phải nghĩ làm thế nào để mọi thứ làm việc. Chúng giống như là sự đơn giản nhất đủ để hiểu khi gạt những tấm thẻ để tìm kiếm thông tin.
Bạn cũng có thể thiết kế những tấm thẻ như vậy để học một ngôn ngữ mới. Chúng rất dễ dàng để ghi nhớ.
Swiping. Source: Dribble

airplanemode_active