Nếu bạn có sử dụng smartphone bạn có thể tra cứu thông tin lãi suất nhanh chóng. Bằng cách cài ứng dụng bidv smart banking trên app store hay Google play. Tuy nhiên, lãi suất chỉ được như thế khi bạn gửi trên bidv online từ 6 tháng bạn nhé.

Cinque TerreCinque Terre

Nếu bạn có câu hỏi hay vướng mắc, đừng ngần ngại bình luận ở bên dưới bài viết nhé.

airplanemode_active