Khi bạn sử dụng bất kỳ một dịch vụ nào thì bạn cũng cần quan tâm đến giá cả của dịch vụ. Các sản phầm về thẻ tín dụng cũng tốn một phần chi phí không nhỏ khi bạn sử dụng. Vậy thì, khi mà bạn sử dụng thẻ tín dụng thì bạn cần phải lưu ý đến những chi phí nào? Dưới đây là một số loại chi phí mà bạn phải trả khi bạn sử dụng thẻ tín dụng.

Phí làm thẻ: Tất nhiên rồi, khi bạn sử dụng thẻ tín dụng thì ngân hàng phải làm cho bạn một tấm thẻ và bạn phải chi phí này. Tuy nhiên, đa số ngân hàng thường miễn phí làm thẻ để thúc đẩy phát triển số lượng khách hàng mở thẻ tín dụng.
Phí thường niên: Đó là chi phí mà bạn phải trả hàng năm cho việc sử dụng thẻ tín dụng. Phí này cũng hay được miễn phí năm đầu sử dụng.
Phí trả chậm thanh toán: Khi đến ngày sao kê mà bạn chưa thanh toán cho ngân hàng số tiền tối thiểu thì sẽ bị phạt phí chậm nộp tiền.
Lãi suất: Bạn phải trả số tiền mà bạn đã vay của ngân hàng khi thanh toán hàng hoá dịch vụ. Bởi vì khi bạn thanh toán không hết số tiền bạn đã chi tiêu trong kỳ sao kê thì bạn phải thanh toán tiền lãi. Lãi suất khá cao tuỳ theo loại thẻ. Bạn nên chú ý đến vấn đề thanh toán 100% số tiền khi đến thời gian thanh toán nếu không bạn sẽ bị tính lãi suất.
Phí chuyển đổi ngoại tệ: Khi bạn ra nước ngoài và giao dịch. Bạn sẽ bị tính tiền chuyển đổi ngoại tệ khi sử dụng thẻ tín dụng.
Phí ứng rút tiền mặt: Khi bạn rút tiền ra từ ATM bạn sẽ bị tính phí rút tiền mặt. Thường phí này khá cao và bạn phải trả lãi suất ngay tại thời điểm rút tiền. Thế nên, nếu không thật sự cần thiết thì bạn không nên rút tiền tại ATM bằng thẻ tín dụng.
Còn loại chi phí nào bạn phải chi trả, hãy comments...!

airplanemode_active